Videoprotokol

Se optagelser fra kongressen

Tirsdag 8. november

 

Formiddag
 
Velkomst ved forbundsformand
Jørgen Juul Rasmussen
 
Fanemarch og indvielse af fane
Østjylland
 
Sørgestund
 
Gæstetaler FH formand Lizette
Risgaard
 
Overrækkelse af kulturpris til Poul
Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark
 
Velkomst til byen Aarhus v. Jacob
Bundsgaard, borgmester
 
Overrækkelse af kulturpris til 
Arbejdersangkoret Skjold

 

Eftermiddag - del 1
 
Velkomst til taler
 
Tale v. Jesper Emanuel Jensen
 
Vg58 modtager kongresgave
 
Vejledning i brugen af Eventbuizz
 
Konstituering af kongres, 
godkendelse af forretningsorden, valg af dirigenter
 
Godkendelse af dagsorden og 
udvalg 
 
Beretning 2018-2022 v. DEF's 
formand Jørgen Juul Rasmussen

 

Eftermiddag - del 2
 
Fremlæggelse af forslag til 
udtalelser, v. forbundssekretær Christian Elgaard
 
Beretningsdebat
 
Dansk El-Forbunds kulturpris til 
bygningsarbejderforbundet Profbud i Ukraine, modtages af Ambet Yuson, generalsekretær, Building and Wood Workers International (BWI)

Onsdag 9. november

 

Formiddag - del 1
 
Opsamling på tirsdag
 
Morgenstræk ved 
PensionDanmarks fysioterapeut
 
Godmorgen v. formanden
 
Gæstetaler Marianne Fussing 
Ørsted, PensionDanmark
 
Tale v. Mathias U. Vinholt, formand for DEF Ungdom

 

Formiddag - del 2
 
Replicering fra formanden og 
afstemning om beretningen
 
Regnskabsberetning og 
afstemning om regnskab

 

Formiddag - del 3
 
Velkomst til gæstetaler
 
Gæstetale ved Lonnie 
President, International
Stephenson,  Brotherhood og Electrical Workers
 
Tak til gæstetaler
 
Ændringsforslag til udtalelser og 
afstemning

 

Eftermiddag - del 1
 
Godkendelse af dagsreferat
 
Indkomne forslag og ændringsforslag med løbende afstemning
 
Ændringsforslag til udtalelser og afstemning

 

Eftermiddag - del 2
 
Formål, strategi og handlingsplaner og ændringsforslag forts.

 

Eftermiddag - del 3
 
Formål, strategi og handlingsplaner og ændringsforslag forts.

Torsdag 10. november

 

Formiddag - del 1
 
Velkomst til gæstetaler
 
Gæstetale ved Allen Hicks, Electrical Trades Union of Australia
 
Formål, strategi og handlingsplaner og ændringsforslag forts.

 

Formiddag - del 2
 
Formål, strategi og handlingsplaner og ændringsforslag forts.

 

Eftermiddag - del 1
 
Formål, strategi og handlingsplaner og ændringsforslag forts.
 
Afstemning om godkendelse af FSH 2022-2026

 

Eftermiddag - del 2
 
Forslag til lovændringer

Fredag 11. november

 

Formiddag - del 1
 
Morgensang og dagens fødselar
 
Ændringsforslag til love, forts.
 
Afstemning om godkendelse af forbundets love

 

Formiddag - del 2
 
Overrækkelse af gaver fra udstillere ifm. konkurrencer på kongressen
 
Velkomst til gæstetaler
 
Gæstetale v. Peter Hummelgaard (S)
 
Tak til gæstetaler
 
Godkendelse af dagsreferat torsdag
 
Valg
 
Takketaler
 
Afslutningstale
 
Fællessang