KODEN ER FORKERT. PRØV IGEN, ELLER KONTAKT
DEF@DEF.DK FOR MERE INFO
> LOG IND
Kongresnyt
 • 02/11/2018 - Dag 4

  Udenlandske kolleger skal lære dansk kultur

  Dansk El-Forbund vil tilrettelægge nyt kursus om blandt andet faglige værdier

  Kamp mod arbejdsskader forstærkes

  Dansk El-Forbund udbygger indsatsen mod, at medlemmer rammes af ulykker eller bliver syge af deres a...

  Danske elektrikere får virtuelt akademi

  Udviklingsarbejde skal føre til system, som sikrer, at medlemmernes kompetencer følger med

  HB har den størrelse, HB skal have

  Ingen ændringer i antallet af personer i hovedbestyrelsen

  Lærlinge skal igen lære om samfundet

  Uddannelsen er blevet for snæver fagligt – forbundet vil forsøge at få genindført samfundsfag på ske...

  Ambitionerne fik en tak opad

  Nu har Dansk El-Forbund en samlet plan for formål, strategi og handlinger

  Lærlinge frygter sygedage på skolerne

  Undervisningen er så sammenpresset, at lærerne ikke har tid til at repetere. Hvad vil forbundet gøre...

  FLU hedder nu Ungdommens Landsudvalg

  Mere mundret navn afløser titlen for ungdomsorganisationen

  Forbundssekretærer får ikke fast sæde i hovedbestyrelsen

  Ny hovedbestyrelse bestemmer selv, hvem den vil invitere med til sine møder

  Ny uddannelses far valgt til ny næstformand

  Næstformandsduo begyndte som kolleger på arbejdsplads i Brønderslev

  Tre nye forbundssekretærer valgt på kongres

  Kvinde nummer to udpeget til forbundets top

  Jørgen Juul Rasmussen fortsætter som formand

  Elektrikernes formand tager fat på sin fjerde periode i spidsen for forbundet

  Stadig tilskud til medlemmers børns efterskole

  Få benytter sig af at få penge til ophold på arbejderbevægelsens efterskole

  Tillid til a-kassen, mistillid til arbejdsløse

  Beretning og regnskab godkendt uden problemer på delegeretmødet i a-kassen

  En tillidsmand takkede af

  Næstformand Jan Jensen fik stormende bifald ved sin fratræden

  01/11/2018 - Dag 3

  Job i New Zealand kan koste Thor dagpenge

  Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg besøgte dansker i Wellington, men nu kan ændrede regler ramme ham ...

  Lønstigninger er alt for små

  Faglig sekretær foreslår indsats for, at medlemmer bliver bedre til at forhandle deres egen løn

  Til Rumænien for at forebygge social dumping

  Unge i Dansk El-Forbund vil være aktive i Østeuropa

  Ny trussel: Auktion over job på nettet

  Nu vinder der tjenester frem, som vil gøre elektrikere til konkurrenter med hinanden. En af dem pral...

  Dansk El-Forbund beholder sit navn

  … men det skal være tydeligt for alle, at forbundet favner bredt

  Lokale netværk skal støtte organisering

  De lokale initiativer skal have hjælp – men ikke til de mere sociale aktiviteter

  Penge til den fagpolitiske indsats

  Både en styrket fagpolitisk indsats og udviklingsprojekter er sikret fortsat finansiering

  Konfliktfond: Kun til konflikt

  … og pengene fra det forventede Alka-salg indregnes ikke

  Funktionærer skal også have fri 1. maj

  Landvinding med ny, særlig overenskomst for funktionærer i el-faget følges op

  Ny fond skal betale seniorordninger

  Medlemmer over 60 år skal have en ”barselsordning”, som arbejdsgiverne betaler ind til, og som kan f...

  Fagbladet udkommer fortsat på papir

  … og der er fortsat godt med penge til organiseringsindsatsen

  Topmøde-succesen lever videre

  Kongressen har afsat penge til såvel landsdækkende som lokale topmøder

  Nye intro-kurser introduceres

  Lokale kurser for fagligt interesserede ’menige’ medlemmer bliver nu en mulighed

  To app or not to app

  Kommunikationen mellem forbund og medlemmer skal være mobil, og oplysningerne skal være let tilgænge...

  Tillidsvalgte får et DEF-intranet

  … og der skal være tættere kontakt til medlemmer på mindre virksomheder uden tillidsvalgte

  Lærlingeklub afskaffede gratis arbejde

  Kongres afsætter penge til en indsats for, at flere arbejdspladser får en klub for lærlinge

  Ulykkesforsikring hele døgnet – ikke kun i fritiden

  Dansk El-Forbund undersøger prisen for at udvide medlemstilbud

  Millioner til kamp mod social dumping

  Dansk El-Forbund iværksætter en storstilet indsats for at få udenlandske elektrikere med i dansk fag...

  31/10/2018 - Dag 2

  Mange flere udlændinge kan meldes ind

  Store byggearbejder i København kan give over 1.000 nye medlemmer, og hvis de ikke kommer med i fagf...

  Elektrikere kører gratis til og fra arbejde

  Store protester ved overenskomstforhandlingerne mod mulighed for 42 timers uge, men medlemmer har op...

  DEF gør en forskel i Jordan

  Jordanske elektrikere håber på fortsat samarbejde med Dansk El-Forbund

  Fagbevægelsen må trodse international højrebølge

  Danske elektrikere er en faktor i den globale indsats for organisering

  Elektrikerne sover godt

  ... og stemmeboksen virker efter hensigten

  DEF Ungdom vil stoppe stød 

  Ungdommen i Dansk El-Forbund sætter med en ny indsats fokus på de alt for mange lærlinge, som udsætt...

  Kritik: Nyt akkordsystem giver lavere indtjening

  Flere kongresdelegerede forlanger, at der bruges flere kræfter på at forbedre og udvikle ”Elbranchen...

  Lokale fagforeninger overmatchet af store bygherrer

  Forbund i LO skal på landsplan hjælpe med at stille krav og kontrollere mægtige byggepladser, efterl...

  Enighed præger kongressen

  Fuld opbakning til både beretninger og udtalelser

  Elektrikere ringer ikke længere til Arbejdstilsynet

  Ansatte frygter, at tilsynsførende godkender usikre forhold, for hvor skal de så gå hen, spørger kon...

  Strømstød førtidspensionerer elektriker på 27 år

  Ung tager medicinsk cannabis for at dæmpe smerter, men får afslag på erstatning. Samme læge med til ...

  Ingen livskraftige bryster i stram tanktop

  Kvindelig elektriker vil gerne have flere kvinder ind i sit fag, men hun opfordrer til omtanke ved b...

  Der er styr på finanserne

  En tilfreds næstformand fik regnskabet vedtaget uden problemer

  Her er udfordringen 3F’ere med skruetrækker-eksamen

  Københavns Lufthavn får en kvinde som lærling udvalgt blandt 106 ansøgere

  30/10/2018 - Dag 1

  Kongressen er åbnet

  Indbæring af faner og velkomst markerede åbningen af Dansk El-Forbunds 32. kongres

  Flere kvindelige elektrikere – ja tak, siger LO-formand

  Lizette Risgaard glæder sig over, at mange unge søger ind i el-faget og forlanger, at nedslidte beha...

  Mændene lærte lidt om kvindeverdenen

  Nu kan de delegerede på DEF-kongressen tale med om divakopper og natbind

  Noget om frihed, lighed og jordbærboder

  Folketingsmedlem Dan Jørgensen talte om værdien ved tryghed og tillid i samfundet

  Nordiske elektrikere mødes i Aarhus

  Præcis samtidig med Nordisk Råds session i Oslo for toppolitikere samles repræsentanter for elektrik...

  Der er guld i afdelingernes kontorer

  Selskabet for Arbejderhistorie fik en af forbundets kulturpriser og opfordrer fagbevægelsen til at p...

  Nu skal den stigende utryghed på dagsordenen

  Forfatteren Lars Olsen modtog en kulturpris på Dansk El-Forbunds kongres: Nu skal fagbevægelsen kend...

  Det går godt i Aarhus, men ikke for alle

  Borgmester stolt af fremgang, men nu skal trygheden øges og uligheden mindskes ved at få den store r...

  Nye udfordringer for elektrikere: Robotter og Big Data

  Nutiden har brug for et fællesskab på et nyt arbejdsmarked, mener afdelingsformand – 68 år efter den...

  10.000 kr. til hjemløse unge i Aarhus

  Med penge fra Dansk El-Forbund Østjylland kan udsatte unge lære at lave mad og måske prøve at spise ...

  Et forsvar for fællesskabet

  Formandens beretning handlede om både sikkerhedsnet og visioner

  Næstformanden takkede af med politiske hug

  Årtiers nedskæringer i dagpenge og efterløn betyder, at den danske model kører mod afgrunden, sagde ...

  Udsigt til lavere afkast i pensionskasser

  Fald på aktiemarkederne her i oktober i år koster penge, og de næste år bliver forretningen lavere e...

  Tal sår tvivl om mangel på elektrikere

  Flere arbejdsløse på Sjælland end ubesatte stillinger

 • 10/31/2018
  Dansk El-Forbund kræver forstærket indsat mod social dumping

  Regeringens og arbejdsgivernes ønske om at sænke beløbsgrænsen er direkte løntrykkeri i strid med gældende danske overenskomster, lyder det i en udtalelse fra elektrikernes kongres

  Nedenstående er vedtaget som en blandt seks fagpolitiske udtalelser fra Dansk El-Forbunds 32. kongres:

  Vi tager skarpt afstand fra, at elektrikeres lønforhold bliver anvendt som argumentation for at åbne unødvendigt for lønmodtagere fra ikke-EU-lande.

  Vi har tværtimod brug for en forstærket indsats mod social dumping, både i Danmark og i EU.

  Dansk El-Forbund byder altid elektrikere velkomne på det danske arbejdsmarked, uanset hvor de kommer fra, så længe overenskomster og lovgivning bliver overholdt.

  Regeringens udspil er løntrykkeri

  I dag kan arbejdsgivere hente elektrikere i lande udenfor EU, så længe de overholder beløbsgrænsen på minimum 418.000 kroner i løn. Det svarer stort set til gennemsnitslønnen for et medlem i Dansk El-Forbund.

  Regeringens og arbejdsgivernes ønske om at sænke beløbsgrænsen er direkte løntrykkeri i strid med gældende danske overenskomster.

  Vi tager derfor kraftigt afstand fra forslaget.

  I stedet for at sænke standarderne på det danske arbejdsmarked for udenlandsk arbejdskraft fra ikke-EU-lande på udanske vilkår, så skal vi:

  • Forøge antallet af faglærte, også elektrikere. Vi skal sikre praktikpladser til de cirka 300 elektrikerlærlinge i Skolepraktikordninger. SKP-eleverne står klar i startboksen, lad os give dem chancen ved at skabe de nødvendige praktikpladser nu.
  • Fortsætte arbejdet med at give ufaglærte muligheden for at blive faglærte indenfor det el-tekniske område via mulighederne, der blev skabt med overenskomsterne i 2017.
  • Forstærke bevillingerne til indsatsen mod social dumping hos politi, Skat og Arbejdstilsynet. Samarbejdet mellem myndigheder bør også styrkes.

  Hvis Folketinget beslutter at øge informationen til EU-borgere i f.eks. Sydeuropa om mulighederne for job i Danmark, så skal informationen også handle om vores overenskomster og muligheden for at kontakte de overenskomstbærende organisationer.

  Brug for stærkere indsats i EU

  Der er også brug for nye initiativer på EU-plan.

  Gennem en social protokol i EU skal lønmodtageres rettigheder sikres den samme status som friheden til fri bevægelse for arbejdstagere. Den sociale protokol skal fastslå, at gennemsnitslønnen for det pågældende fagområde udgør mindstebetalingen i det enkelte land. Dermed kommer EU’s regler i overensstemmelse med gældende FN-konventioner.

  EU skal samtidig stoppe for vikararbejde og brug af falske selvstændige over landegrænserne.

  De øvrige udtalelser omhandler arbejdsmiljø, dagpenge, uddannelse og praktikpladser, ny regering med ny politik og OK20. Alle udtalelser kan findes her.

  10/30/2018
  Kulturpriser til Selskabet for Arbejderhistorie og forfatter Lars Olsen

  Dansk El-Forbund uddelte på forbundets 32. kongres kulturpriser til Selskabet for Arbejderhistorie og forfatteren Lars Olsen. De får priserne for at sætte fokus på almindelige danskeres liv og historie

  Hb181030defkon1dag38

  - I dag har vi nedskæringer i både dagpengene for arbejdsløse og mulighederne for dem, der bliver nedslidt på arbejdsmarkedet. Det har alvorlige konsekvenser for mange lønmodtagere, og derfor har vi brug for mere fokus på almindelige menneskers liv og udfordringer.

  Sådan lød det fra forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, da han på Dansk El-Forbunds 32. kongres uddelte forbundets kulturpris og 25.000 kroner til forfatter Lars Olsen. Han modtager prisen for sine bøger om ulighed og almindelige lønmodtageres vilkår i det moderne Danmark – ikke mindst for den nyligt udkomne ”Det Forsvundne Folk”.

  Som Jørgen Juul Rasmussen sagde i forbindelse med prisoverrækkelsen, så handler den ikke om et indfødt folk, der er forsvundet i Amazonas, men om arbejderne og arbejderklassen, der i stort omfang er forsvundet fra medierne og den offentlige dagsorden.

  Også Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) modtog forbundets kulturpris og 50.000 kroner for formidlingen af historikeres forskning i arbejdernes og arbejderbevægelsens historie. Dermed blev den årelange indsats – selskabet blev stiftet i 1970 – med at dokumentere og formidle arbejderbevægelsens historie belønnet af Dansk EL-Forbund.

  Formand for SFAH, journalist og historiker Mads Bruun Pedersen, modtog prisen og gav en opfordring til kongressens delegerede:

  – En afgørende forudsætning for vores arbejde er kilder. Og I sidder på guld rundt om i afdelingerne: Arkivmateriale, beretninger, blade og alt, der dokumenterer det arbejde, der foregår i dag i fagbevægelsen. Tag en snak i afdelinger og bestyrelser og lav så retningslinjer for bevarelsen af kilder. Det er så uhørt vigtigt for den fremtidige dokumentation og historieskrivning.

  Dansk El-Forbunds kongres finder sted på Radisson Blu, Scandinavian Congress Center, i Aarhus og samler 240 delegerede fra hele landet fra tirsdag den 30. oktober til fredag den 2. november 2018.

  Følg kongressen live

  10/29/2018
  Elektrikere holder kongres med medlemsfremgang og midt i rivende teknologisk udvikling

  Dansk El-Forbund holder kongres i Aarhus den 30.10. – 02.11. De 240 delegerede fra hele landet mødes på et tidspunkt, hvor elektrikerne er i vælten. Antallet af elektrikere og deres lønninger har igen og igen været en del diskussionen om adgangen for udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det er derfor et af temaerne på kongressen.

  Elektrikerne mødes også på et tidspunkt med en rivende teknologisk udvikling samt vækst i både antallet af medlemmer og antallet af unge, der søger ind på elektrikeruddannelsen.

  ”Vores fagforening er i fremgang. Flere kommer til, også på vores erhvervsuddannelse. Det er en spændende tid, hvor teknologien udvikler sig hurtigt. Samtidig er der brug for en stærk fagforening, så løn- og arbejdsvilkårene, der følger med tiden. Desværre forsøger regeringen at åbne for udenlandsk arbejdskraft på vilkår, der ligger under gennemsnittet for en elektriker. Det undrer mig, og vi tager stærk afstand fra det ”, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen.

  Jørgen Juul Rasmussen vil uddybe synspunkterne i sin beretning til kongressen. Det sker tirsdag den 30.10. kl. 14.25.

  Kongressen er åben for pressen, og kan også følges live.

  I løbet af kongressen anvender vi #defkongres og #defkongres18 på Twitter.

  Temaerne på kongressen er blandt andet:

  • Udenlandsk arbejdskraft og social dumping
  • Den teknologiske udviklings betydning
  • En moderne og attraktiv erhvervsuddannelse
  • Energipolitik
  • Dagpengedækningen for arbejdsløse elektrikere
  • Tilbagetrækningsalderen for elektrikere med hårdt fysisk arbejde
  • Arbejdsmiljøet

  Dansk El-Forbund:

  • samler elektrikere og andre inden for el-tekniske område.
  • har medlemsfremgang, især blandt unge
  • har i alt 27.700 medlemmer
  • Ca. 2/3 af medlemmerne arbejder inden for installationsbranchen og byggeri, mens ca. 1/3 arbejder indenfor industrien
  • Erhvervsuddannelsen til elektriker oplever for tredje år i træk en stor tilgang
  • er medlem af den nye hovedorganisation LO/FTF, hvor forbundsformanden er medlem af forretningsudvalget
  • forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen har deltaget i de tre seneste trepartsforhandlinger mellem regeringen, arbejdsgivere og fagbevægelsen
  • har overenskomster med bl.a. Dansk Industri og installationsbranchen i TEKNIQ

  Pressekontakt:
  Kommunikationschef Peter Koch Palshøj, tlf. 61 15 02 10
  Journalist Benjamin Rothenborg Vibe, tlf. 20 25 63 70
  Redaktør Jim Jæger, tlf. 20 24 16 82

  Praktisk og tilmelding:
  Kongressen finder sted i Aarhus på Scandinavian Congress Center, Radisson Blue, Margrethepladsen 1.

  Vi byder gerne på frokost i løbet af kongresdagene. Tilmelding bedes venligst foretaget til Heidi Nellevang hne@def.dk.

 • 10/31/2018
  Social dumping/Udenlandsk arbejdskraft

  Udtalelse, vedtaget på Dansk El-Forbunds 32. kongres, 31.10.2018

  Udenlandske kolleger og social dumping 

  Vi tager skarpt afstand fra, at elektrikeres lønforhold bliver anvendt som argumentation for at åbne unødvendigt for lønmodtagere fra ikke-EU-lande.

  Vi har tværtimod brug for en forstærket indsats mod social dumping, både i Danmark og i EU.

  Dansk El-Forbund byder altid elektrikere velkomne på det danske arbejdsmarked, uanset hvor de kommer fra, så længe overenskomster og lovgivning bliver overholdt.

  Regeringens udspil er løntrykkeri

  I dag kan arbejdsgivere hente elektrikere i lande udenfor EU, så længe de overholder beløbsgrænsen på minimum 418.000 kroner i løn. Det svarer stort set til gennemsnitslønnen for et medlem i Dansk El-Forbund.

  Regeringens og arbejdsgivernes ønske om at sænke beløbsgrænsen er direkte løntrykkeri i strid med gældende danske overenskomster.

  Vi tager derfor kraftigt afstand fra forslaget.

  I stedet for at sænke standarderne på det danske arbejdsmarked for udenlandsk arbejdskraft fra ikke-EU-lande på udanske vilkår, så skal vi:

  • Forøge antallet af faglærte, også elektrikere. Vi skal sikre praktikpladser til de cirka 300 elektrikerlærlinge i Skolepraktikordninger. SKP-eleverne står klar i startboksen, lad os give dem chancen ved at skabe de nødvendige praktikpladser nu.
  • Fortsætte arbejdet med at give ufaglærte muligheden for at blive faglærte indenfor det el-tekniske område via mulighederne, der blev skabt med overenskomsterne i 2017.
  • Forstærke bevillingerne til indsatsen mod social dumping hos politi, Skat og Arbejdstilsynet. Samarbejdet mellem myndigheder bør også styrkes.

  Hvis Folketinget beslutter at øge informationen til EU-borgere i f.eks. Sydeuropa om mulighederne for job i Danmark, så skal informationen også handle om vores overenskomster og muligheden for at kontakte de overenskomstbærende organisationer.

  Brug for stærkere indsats i EU

  Der er også brug for nye initiativer på EU-plan.

  Gennem en social protokol i EU skal lønmodtageres rettigheder sikres den samme status som friheden til fri bevægelse for arbejdstagere. Den sociale protokol skal fastslå, at gennemsnitslønnen for det pågældende fagområde udgør mindstebetalingen i det enkelte land. Dermed kommer EU’s regler i overensstemmelse med gældende FN-konventioner.

  EU skal samtidig stoppe for vikararbejde og brug af falske selvstændige over landegrænserne.

  10/31/2018
  Uddannelsespolitik

  Udtalelse, vedtaget på Dansk El-Forbunds 32. kongres, 31.10.2018

  Uddannelse og praktikpladser 

  Elektrikeruddannelsen har oplevet en markant større søgning gennem de seneste år.

  Det er sket efter, at uddannelsen først blev ændret og siden markedsført i et samarbejde mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund.

  Antallet af uddannelsesaftaler er vokset, dog mest antallet af kort-tidsaftaler.

  Det er vigtigt, vi fortsætter den positive udvikling for elektrikeruddannelsen. Der bliver brug for de nye elektrikere. Derfor udtaler Dansk El-Forbund:

  • Regeringen skal med øjeblikkelig virkning stoppe 2-procents-besparelserne samt øvrige besparelser på erhvervsskolerne. Der er i stedet brug for flere midler, så vi får toptunede erhvervsskoler nu og i fremtiden.  
  • Der skal sikres praktikpladser til alle elektrikerlærlinge. Væksten i kortvarende uddannelsesaftaler er ikke løsningen. Alle lærlinge skal sikres den samme uddannelsesaftale i hele læretiden. Nu er der for alvor brug for, at arbejdsgiverne viser ledelse og tager ansvar for fagets fremtid.
  • Sociale klausuler i både det offentlige og private skal styrkes. De nuværende er ikke tilstrækkelige.
  • Regeringens forslag om at svække parternes indflydelse på erhvervsuddannelserne skal tages af bordet. Arbejdsgiveres og fagforeningernes indflydelse på erhvervsuddannelserne skal styrkes. Når parterne har indflydelsen, så er uddannelsernes indhold tæt på udviklingen i brancherne.
  • Vi siger stop for en udhuling af lærlingenes rettigheder, og siger stop til regeringens planer om at gøre det nemmere at fyre lærlinge.
  • Vi tager også afstand fra regeringens forslag om at udvide den enkelte erhvervsskoles mulighed for helt lokalt indhold i uddannelserne. Ingen er tjent med erhvervsuddannelser, der ikke er anerkendt i hele Danmark.

  Regeringens forslag vil alt i alt ødelægge den succes, der de seneste år er skabt for elektrikeruddannelsen gennem et samarbejde mellem Dansk El-Forbund og arbejdsgiverne i TEKNIQ.

  10/31/2018
  Overenskomst

  Udtalelse, vedtaget på Dansk El-Forbunds 32. kongres, 31.10.2018

  Overenskomst 2020 

  DEF skal ved de kommende overenskomstforhandlinger være medvirkende til at skabe et forhandlingsmiljø, hvor der koordineres, og ingen efterlades på perronen. En af måderne kunne være at have nogle samlende overenskomstkrav på tværs af faggrænser som for eksempel:

  • Højere mindstelønninger
  • Bekæmpelse af social- og løndumping, samt arbejde for indførelse af kædeansvar
  • Sikring mod udhuling af de faglige rettigheder
  • Anstændig lærlingeløn
  • Fjernelse af anciennitet krav i overenskomsterne
  • Mere ret og tid til efteruddannelse og stærkere overenskomstanciennitet på tværs af ansættelsesforhold
  • Forbedre seniorordninger for værdig tilbagetrækning

  Erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2018 har vist, at fagbevægelsen formår at stå solidarisk i et fællesskab med plads til fokus på løsninger, som alle kan se sig dækket af.

  10/31/2018
  Arbejdsmarkedspolitik

  Udtalelse, vedtaget på Dansk El-Forbunds 32. kongres, 31.10.2018

  Giv os dagpengene tilbage

  Der er brug for en genopretning af dagpengenes værdi.

  I dag modtager en arbejdsløs elektriker på dagpenge cirka 43 procent af gennemsnitslønnen. Folketinget har besluttet, at dagpengenes værdi skal falde yderligere frem mod 2025. Nu er smertegrænsen nået.

  Elektrikerne fortæller i en ny undersøgelse, at de kun i ringe grad har tillid til dagpengesystemet som økonomisk sikkerhedsnet. Det betyder enden for det danske flexicurity-system, når tilliden ikke er der. Flexicurity går på to ben, og når security-delen er blevet udhulet som den er, vil den fleksibilitet, der er så afgørende for dynamikken i dansk økonomi, forsvinde.

  Hvis Folketinget ikke genopretter dagpengenes værdi, så vil det betyde en omfattende ændring af det danske arbejdsmarked med længere opsigelsesvarsler og øget jobsikkerhed i overenskomsterne.

  Dansk El-Forbund opfordrer på den baggrund medlemmerne af Folketinget til at standse forringelserne og i stedet begynde en genopretning af satserne.

  10/31/2018
  Arbejdsmiljø

  Udtalelse, vedtaget på Dansk El-Forbunds 32. kongres, 31.10.2018

  Elektrikerne kræver en styrkelse af Arbejdstilsynet

  Avanceret teknologi præger i stigende grad branchen, men risiko for ulykker og nedslidning er fortsat hverdag for danske elektrikere. Et forsøg, hvor Arbejdstilsynet har brugt en mere fokuseret tilsynsform på byggepladserne, har medført markant flere forbud og strakspåbud på installationsområdet. Det er derfor afgørende, at Arbejdstilsynet får tilført langt flere ressourcer.

  Det er afgørende for arbejdsmiljøet, at Arbejdstilsynet har muligheder for at skride ind overfor et farligt og dårligt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal være en myndighed og agere som en effektiv myndighed.

  Installationsområdet er præget af travlhed og højt aktivitetsniveau, men det må ikke medføre, at elektrikerne risikerer liv og førlighed på arbejdet. Grundig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet forebygger både fysiske og psykiske skader.

  Antallet af lærlinge i branchen stiger. Det betyder, at der skal tages ekstra hensyn til flere unge og uerfarne kolleger. Samtidig er det en oplagt mulighed for at indarbejde bedre vaner og en mere hensynsfuld sikkerhedskultur i branchen. Her har arbejdsgiverne et helt særligt ansvar.

  Dansk El-Forbund konstaterer, at der efter mange års faglig indsats fra forbundets side nu endelig er bevægelse i forhold til en anerkendelse af sammenhængen mellem stød-ulykker og skader, der viser sig senere. Det er positivt, men vi ønsker først og fremmest, at ulykkerne ikke sker.

  Forud for Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 opfordrer Dansk El-Forbund politikerne og arbejdsgiverne til at afsætte de nødvendige ressourcer til området – både til kontrol og forebyggelse. Vi opfordrer Folketingets partier til at gøre alvor af løfterne om anerkendelse af langt flere skader og en kortere tid til sagsbehandlingen.

  Dårligt arbejdsmiljø er dyrt for ofrene og for samfundet, og investeringer på området er hurtigt tjent hjem.

  10/31/2018
  Politik

  Udtalelse, vedtaget på Dansk El-Forbunds 32. kongres, 31.10.2018

  Brug for ny politik og en ny regering

  Danmark har brug for en ny regering med en ny politik.

  Gennem snart fire år har den borgerlige regering arbejdet på at finde penge til lettelser af skatter, især topskatten og arveskatten.

  Prisen er konstante og unødvendige besparelser på sundhed, arbejdsmiljø, indsatsen mod social dumping og uddannelser, blandt andet erhvervsuddannelserne.

  Det har trukket Danmark i en helt forkert retning.

  Vi anerkender, at den borgerlige regering har søgt dialog med fagbevægelsen gennem trepartsforhandlinger. Vi har selv taget del i dem. Trepartsforhandlingerne har på mange måder været perspektivrige, men vi kunne godt have ønsket endnu bedre resultater.

  Desværre forsvinder mange af de gode intentioner som dug for solen, når den borgerlige regering efterfølgende satser alt på nedskæringer, der skal give råderum til skattelettelser.

  Vi opfordrer et nyt Folketing til at føre en markant anden politik på disse områder.

  Bedre vilkår for nedslidte

  Efter beskæringerne i efterlønnen opfordrer vi til, at der findes en politisk løsning, som giver nedslidte en værdig og økonomisk holdbar mulighed for at trække sig fra arbejdsmarkedet inden folkepensionsalderen.

  Vi anerkender, at der er brug for mange faglærte på det danske arbejdsmarked i de kommende år, og ved overenskomsterne i 2017 indførte vi muligheden for 32 seniordage årlig med muligheden for at benytte frit-valgskontoen til at dække tabet de pågældende dage.

  Der vil dog stadig være et stort antal elektrikere, som ikke kan benytte muligheden for seniordage, fordi de er for nedslidte.

  Derfor haster det med at finde en løsning for en værdig tilbagetrækning for nedslidte.

  Vi indgår gerne i en dialog om dette.

  En klima- og energipolitik der peger fremad

  Dansk El-Forbund ønsker en energipolitik, der prioriterer fremtidens udfordringer og muligheder.

  El er fremtidens energiform, fordi den er mest CO2-neutral og mest effektiv.

  Den el, der ikke bliver brugt, er den mest grønne. Anvendelsen af nye mere energirigtige produkter i både industrien og til almindeligt forbrug, samt energioptimering og energirenovering af den eksisterende boligmasse er derfor en vigtig del af vejen frem.

  Folketingets partier vedtog et energiforlig i sommeren 2018.

  Energiforliget er på nogle punkter et fremskridt, men desværre indeholder det ikke den massive satsning på energioptimering og energirenovering, som vi ved, der er brug for og mulighed for.

  Samtidig er der brug for en forstærket indsats i stat, kommuner og regioner.

  Den teknologiske udvikling giver stadig flere muligheder for at effektivisere brugen af el og opnå besparelser. Dansk El-Forbund opfordrer derfor til, at energioptimeringen og energirenoveringen styrkes gennem klimapolitikken i den kommende år.

 • 10/29/2018
  Praktisk info

  Pressen

  Kongressen har fri adgang for pressen.

  Kongresbureau

  Der vil i kongresperioden forefindes et kongresbureau, der ligger ved indgangen til kongresområdet.

  Åbningstid for bureauet er dagligt kl. 8.00 til 12.00 og kl. 12.30 til kongressen afsluttes.

  Kongresbureauet modtager telefon- og andre meddelelser, som hurtigst muligt bliver formidlet videre med personlig meddelelse til personen - kan lægges en besked, hvis den ikke bliver taget. 

  Kongresbureauets telefon: +45 23 99 37 19

  Telefonen er åben: tirsdag kl. 12.30-19.00, onsdag og torsdag kl. 8.00-19.00, fredag kl. 08.00 – 13.00. Telefonerne vil i frokostpausen være lukket dagligt kl. 12.00 – 12.30.

  Bureauet er til delegeredes og gæsters rådighed vedrørende svar på evt. spørgsmål eller hjælp til løsning af individuelle problemer ang. kongressen.

  Der kan endvidere afgives nybestillinger af rejser, ændringer af rejsereservationer m.m. 

  Eventuelt manglende kongresmaterialer, referater m.v. udleveres af kongresbureauet.

  Post

  Bureauet formidler endvidere forsendelse af post. Postforsendelser, der skal afsendes samme dag, skal indleveres til bureauet inden kl. 15.30 samme dag – posten kan sendes til:

  Dansk El-Forbunds kongresbureau
  Navn på modtager
  Radisson Blu Scandinavia Hotel
  Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

  Udefrakommende post vil omgående efter modtagelsen blive omdelt til modtageren.

  Frokost

  Frokost vil dagligt blive serveret på balkon i forhallen i kongresområdet, tirsdag til fredag.

  Der vil i kongresmaterialet være en kuvert med bl.a. bonhæfter til betaling af frokost samt for betaling for øl/snaps/bitter/vin/vand. 

  Barerne i kongresområdet vil være åbne før møderne og i pauserne. I baren kan der betales med såvel bon’er som kontanter. 

  Efter kongressen afregner forbundet med Raddisson Blu for forbrugte bon’er. Husk derfor at passe på dine bon’er, for de er lig med rede penge.

  Der vil dagligt stå kaffe/te fremme i foyeren i tidsrummet kl. 8.30-18.00.

  Parkering

  Der er gratis parkering ved Radisson Blu. Når der parkeres, modtager man en billet, som man tager med ned i kongressekretariatet og får byttet om til det kort som man tjekker ud med når man kører fra parkeringspladsen.

  Garderobe

  Garderoben i foyer i underetage er til gæsternes og de delegeredes frie afbenyttelse. Garderoben er ubemandet, hvorfor benyttelsen foregår på den enkeltes eget ansvar.

  Tilhører og tilhørerkort

  Det er muligt at udstede tilhørerkort til interesserede medlemmer og venner af forbundet.

  Medlemmer skal henvende sig i deres afdeling og anmode om tilhørerkort. Afdelingerne afgiver samlet bestilling til forbundet. Forbundet fremsender tilhørerkort direkte til den enkelte.

  Alle omkostninger i forbindelse med tilhørernes deltagelse er forbundet uvedkommende.

  Såfremt tilhører på kongressen ønsker at deltage i frokosten dagligt, kan der købes frokostbon/-er i kongresbureauet. En frokostbon koster kr. 250,00 – inkl. øl/vand bon.

  Frokostboner skal købes samme dag inden kl. 9.30.